Prva izmjena dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.)

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na izmjene u navedenim dokumentima:

  • Upute za prijavitelje
  • Sažetak poziva
  • Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
  • Opći uvjeti Ugovora
  • Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi
  • Prijavni obrazac
  • Prijavni obrazac 1a
  • Izjava prijavitelja
  • Izjava stručnjaka
  • Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na središnjoj stranici ESI fondova na linku:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/
 


31. ožujka 2021.

Obavještavamo Vas da se odgovori na pitanja o odredbama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) zaprimana od objave predmetnog Poziva usklađuju s 1. Izmjenama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) koje su objavljene 26. ožujka 2021. godine te će svi revidirani odgovori biti objavljeni u najkraćem mogućem roku.