Prva Odluka o financiranju u sklopu Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole


Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 11. listopada 2023. godine prvu Odluku o financiranju za projekt NPOO.C3.1.R1-I2.01.0002 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat, prijavitelja Dubrovačko-neretvanske županije, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova u visini 14.057.002,53 EUR od kojih bespovratna sredstva iznose 14.057.002,53 EUR.

Ovaj Poziv provodi se iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. u sklopu komponente Obrazovanje, znanost i istraživanje, reforme C3.1.R1 Reforma obrazovnog sustava te investicije C3.1. R1-I2 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave.

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni.

Predmet Poziva (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Svrha Poziva (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Slijedom Odluke o financiranju, s korisnikom sredstava bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.