Važna obavijest (14. rujna 2022. godine) - Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije


14. rujna 2022.

Odlukom o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije – verzija 1.3. od 27. travnja 2022. godine - na snagu su stupili izmijenjeni Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u kojima je izmijenjen članak 20., stavak 20.1. na način da sada glasi:

„Ugovor se ne može izmijeniti u svrhu ili s učinkom koji bi doveo u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava, posebice provjeru prihvatljivosti projektnog prijedloga te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja. Iznose bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom moguće je iznimno izmijeniti, odnosno povećati ako za to postoje opravdani razlozi koje je Korisnik dužan obrazložiti prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu iznosa bespovratnih financijskih sredstava određenih Ugovorom, u skladu s važećim propisima koji uređuju postupke nabave.

MZO TOPFD naglašava kako su stupanjem na snagu izmijenjeni Opći uvjeti postali primjenjivi za sve operacije ugovorene iz Fonda solidarnosti Europske unije te da su korisnici obvezni informirati nadležno tijelo (MZO TOPFD) ako unatoč navedenim izmjenama odluče primjenjivati Opće uvjete prema kojima su zaključili Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako se korisnik ne izjasni, MZO TOPFD će smatrati da je korisnik suglasan s primjenom izmijenjenih Općih uvjeta iz verzije 1.3. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije. Također, zbog primjene novih Općih uvjeta nije potrebno pristupiti izradi dodatka ugovoru o bespovratnim sredstvima, već se Opći uvjeti iz verzije ZNP-a 1.3. automatski primjenjuju.