(završeno: 17. lipnja 2021.) o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja


Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja

10. rujna 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16625.
 
19. svibnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je u javno savjetovanje Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja te ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u savjetovanje.
Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 19. svibnja 2021. do 17. lipnja 2021. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16625.

Postojeći Pravilnik nije mijenjan od njegova donošenja (1997. godine) te je zbog promjena u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te s ciljem povećanja obuhvata djece predškolske dobi u sustavu odgoja i obrazovanja potrebno donijeti novi Pravilnik. U postojećem Pravilniku propisana su mjerila, ali ona nisu usklađena s postojećim propisima. Također, u manjim sredinama u kojima nema dječjih vrtića potrebno je omogućiti djeci uključivanje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. U skladu s potrebama, interesima i sposobnostima djece Pravilnikom se propisuju i uvjeti za izvođenje kraćih programa u skladu sa standardima te ciljevima i ishodima kurikularnih dokumenata koje donosi ministar nadležan za obrazovanje. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženome Nacrtu Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja te nakon provedenoga postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju Pravilnika. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 30 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.