(završeno: 17. prosinca 2021.) o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu

2. prosinca 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je 2. prosinca 2021. godine javno savjetovanje o ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu​.

Rok za primanje komentara zainteresirane javnosti je 17. prosinca 2021. godine.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst ažuriranog prijedloga Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu dostupan je na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19336