(završeno: 21. prosinca 2022.) o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029. (S3)


Savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029. (S3)
 
14. prosinca 2022.
 
Strategija pametne specijalizacije (S3) strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu.
 
Nova S3 uzima u obzir stečena iskustva, naučene lekcije i dostupne dokaze iz provedbe Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2020. godine kako bi se postigla značajna poboljšanja u sljedećem ciklusu provedbe programa pametne specijalizacije.
 
Programske intervencije predviđene novom Strategijom pametne specijalizacije do 2029. godine imaju cilj unaprijediti ukupnu hrvatsku inovacijsku učinkovitost i kapacitete za jačanje konkurentnosti i promicanje industrijske digitalne i zelene transformacije.
 
Navedeno se planira ostvariti trima posebnim ciljevima Strategije pametne specijalizacije: 
 
  • poboljšanje znanstvene izvrsnosti 
  • premošćivanje jaza između istraživačkog i poslovnog sektora te 
  • povećanje inovacijske učinkovitosti.
 
Također, novom S3 redefinirana su tematska prioritetna područja (TPP) kako bi se razjasnio njihov opseg i postavio jasan strateški smjer u skladu s postojećim prilikama i kapacitetima. Za svaki TPP analizirani su specifični sektorski izazovi na osnovi inputa dionika EDP-a (proces poduzetničkog otkrivanja) što je rezultiralo transformacijskim ciljevima i indikativnim intervencijama koje čine osnovu plana transformacijskog razvoja specifičnog za svaki TPP. 
 
U sklopu S3 do 2029. definirana su sljedeća tematska prioritetna područja:
 
  • Personalizirana briga o zdravlju 
  • Pametna i čista energija 
  • Pametan i zeleni promet 
  • Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor, sanacija 
  • Održiva i kružna hrana 
  • Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva te 
  • Digitalni proizvodi i platforme.
 
Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine otvoreno je do 21. prosinca 2022. godine i možete ga pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22750