(završeno: 29. siječnja 2020.) o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj


Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Savjetovanje je provedeno od 21. siječnja 2020. do 29. siječnja 2020. te je Izvješće dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13207 

 
22. siječnja 2020.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 27. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ministrica znanosti i obrazovanja donosi Odluku o donošenju Kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. siječnja 2020. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13207