(završeno: 31. ožujka 2023.) o Nacrtu prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“


Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“

11. svibnja 2023.

Javno savjetovanje bilo je otvoreno u razdoblju od 1. ožujka 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju te je time završen proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“.

Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23513.
 


Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga „Zakona o Nagradi Ivan Filipović“

1. ožujka 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje da je otvoreno e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“.

Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ propisan je datum dodjele Nagrade svake godine na dan rođenja Ivana Filipovića, koji je rođen 24. lipnja (1823. godine), te se kao vrijeme dodjele Nagrade predlaže uoči ili na dan obljetnice rođenja Ivana Filipovića. 

Nadalje, Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ propisano je da se Nagrada dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo, a svake godine može se dodijeliti do pet nagrada za životno djelo i do 15 godišnjih nagrada. Budući da Zakon propisuje kako za svako područje odgojno-obrazovne djelatnosti (rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje i stručni i znanstveni rad) Odbor osniva komisije, Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“  je definirana dodjela nagrada za životno djelo u svih pet područja djelovanja.

Također, Nacrtom prijedloga Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ propisano je da Nagradu dodjeljuje “Odbor Nagrade Ivan Filipović“ na prijedlog komisija koje navedeni Odbor osniva za svako od područja odgojno-obrazovnog sustava. Predsjednika i članove Odbora imenuje Hrvatski sabor na vrijeme trajanja mandata saziva Hrvatskoga sabora.

Savjetovanje je otvoreno od 1. ožujka do 31. ožujka 2023. godine.

Javno savjetovanje dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23513