1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01)

Produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga: 16. prosinca 2022. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (Referentni broj: C6.1. R4-I1.01).
 
Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 16. prosinca 2022. godine dok su preostale izmjene: izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga i izmjena vezana uza zakonske izmjene osnovice plaće.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
  • Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 2.9. i 3.1.:
 
  • poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da je PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a); 
  • poglavlje 3.2. – izmijenjen rok za podnošenje projektnih prijava na 16. prosinca 2022. godine
  • dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – dodana Uredba (EU) 2021/1060
 
  • Uveden je dodatni Obrazac 6. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP
  • Prilog 3. - izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje 
  • Prilog 4. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće
 
Prijavni obrazac:
 
  • U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dopušten tip dokumenta: PDF)
  • Prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje „Neizravni troškovi“ budući da se oni računaju automatski prema fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. 
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.