Poziv „Razvoj mreže seizmoloških podataka“ (referentni broj: C6.1. R4-I1.01)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 30. studenoga 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj mreže seizmoloških podataka“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C6.1. „Obnova zgrada“, Reforme 4, Investicije 1 „Razvoj mreže seizmoloških podataka“.
 
Predmet Izravne dodjele: Opći cilj projekta je jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta Seizmološke službe Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: SS RH) za povećanje kvalitete prikupljanja, obrade i primjene seizmoloških podataka potrebnih za proces obnove zgrada, planiranje razvoja novih objekata i monitoringa javne infrastrukture, kao i jačanja otpornosti Hrvatske na potrese i povezane rizike. 
 
Svrha (cilj) Izravne dodjele
 
Specifični ciljevi uspostave mreže seizmoloških podataka su:
 
  • Definiranje najprikladnijih trajnih lokacija i postavljanje seizmološke opreme za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmičkim aktivnostima
  • Unaprijediti infrastrukturnu opremljenost SS RH za prikupljanje i obradu seizmoloških podataka na teritoriju cijele Republike Hrvatske
  • Unaprijediti informacijske i komunikacijske tehnologije u obradi i razmjeni seizmoloških podataka u realnom vremenu
  • Ojačati stručne i organizacijske kapacitete SS RH za rad u novoj, proširenoj mreži za prikupljanje seizmoloških podataka
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela.
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 31. listopada 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 30. studenoga 2022. godine.
 
Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca
 
Prihvatljivi prijavitelj: Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ove Izravne dodjele je 82.000.000,00 HRK odnosno 10.883.270,29 EUR.
 
Dokumentacija Poziva C6.1. R4-I1.01 „Razvoj mreže seizmoloških podataka“
 
Upute za prijavitelja
Obrazac 1. Prijavni obrazac (https://fondovieu.gov.hr/institucija/14/program/1/pozivi/popis/35)
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava i odredbe povezane s praćenjem i vrednovanjem projekata
Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Izračun standardne veličine jediničnog troška za istraživačke organizacije
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 7. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova