1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05)

Rok: 1. prosinca 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta - Drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.05).
 
Sve izmjene u dokumentaciji označene su i vidljive: 
 
  • žutom bojom označen je novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju, 
  • stari tekst koji je potrebno izbaciti označen je sa strikethrough.
 
Veće izmjene dokumentacije vezane su uz prihvatljivost prijavitelja:
 
  • prilagođena cjelokupna dokumentacija sukladno Obavijesti vezano uz definiranje fizičke osobe kao prijavitelja
  • Prilog 7. Smjernice za državne potpore izmijenjen na način da u potpunosti zamjenjuje prethodni te nije označen žutim promjenama jer ne bi bilo čitko za prijavitelje, a ide u korist pojednostavljenja procedure - jasnije objašnjena definicija „istraživačke organizacije“
  • Sukladno navedenim izmjenama Priloga 7. dodan je Obrazac 14. 
 
Napominjemo, Poziv je otvoren za zaprimanje projektnih prijedloga do 1. prosinca 2023. godine.
 
Prethodna verzija dokumentacije koja je predmet ove izmjene na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.