Druga izmjena Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO)


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Nacionalnog koordinacijskog tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije donijelo je Odluku o donošenju pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije na temelju Provedbene odluke Komisije C(2020) 8712 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane potresom 2020. u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u Hrvatskoj. 

Provedbenom odlukom Komisije od 19. svibnja 2022. godine o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2020) 8712 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane potresom 2020. u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u Hrvatskoj produženo je razdoblje prihvatljivosti troškova za potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine s mogućnošću produženja do 30. lipnja 2023. godine.

Sukladno gore navedenoj Odluci izmijenjen je Poziv „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO) na način da se produljilo razdoblje prihvatljivosti operacije i razdoblje prihvatljivosti troškova te nastavno na donesenu novu verziju Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP 1, verzija 1.3.) od 27. travnja 2022. godine izmijenjen je prilog 2 Opći uvjeti na način da se dodala nova odobrena verzija Općih uvjeta.