Poziv „Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv“ (referentni broj: C3.2.R2-I1.08)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 3. listopada 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.
 
Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za stipendije studentima na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima u STEM područjima znanosti. 
 
Prihvatljiv prijavitelj je Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, Služba za državne stipendije i druge potpore studentima, Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 
 
Cilj Poziva: Povećana dostupnost i zapošljivost diplomanata u STEM i ICT područjima na sveučilišnoj prijediplomskoj razini studija, sveučilišnoj diplomskoj razini studija, sveučilišnoj integriranoj prijediplomskoj i diplomskoj razini studija, stručnoj kratkoj razini studija, stručnoj prijediplomskoj razini studija i stručnoj diplomskoj razini u sklopu Programa dodjele stipendija za akademsku godinu 2023./2024.
 
Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela
 
Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 19. rujna 2023. godine, s krajnjim rokom dostave do 3. listopada 2023. godine.
 
Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.978.800,00 EUR za akademsku godinu 2023./2024.
 
Stipendija se isplaćuje u devet mjesečnih rata u iznosu od:
 
  • 600 EUR za STEM nastavničke studije
  • 300 EUR za ostale STEM studije.
 
  • Dokumentacija Poziva C3.2 R2-I1.08 „Dodjela STEM i ICT stipendija - Drugi Poziv“:
 
Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga prijavitelja s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a. Obrazac usklađenosti prijave krajnjeg korisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
Prilog 2. Opći uvjeti 
Prilog 3. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 4. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 5. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 6. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete