SIIF - Ulaganje u znanost i inovacije


Povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Potpora će biti pružena suradničkim IRI projektima znanstvenih organizacija za provedbu istraživanja u skladu s Strategijom pametne specijalizacije, koja pridonose rješavanju problema i odgovaraju na potrebe gospodarstva i društva općenito.

Svrha ove sheme je stvoriti jači utjecaj IR rezultata na gospodarski rast omogućujući brži pristup prijenosu tehnologije i znanja i olakšavajući iskorištavanje IR rezultata uz njihovu diseminaciju.

Popis korisnika:

Povezane vijesti: