Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VI“

Status: Otvoren od 3. kolovoza 2023. do 29. rujna 2023.


Rok: 29. rujna 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. kolovoza 2023. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VI“.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/12, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

U sklopu ovog poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 24.000.000,00 EUR (180.828.000,00 kn), od kojih ESF sufinanciranje (85%) iznosi 20.400.000,00 EUR (153.703.800,00 kn), a nacionalno sufinanciranje (15%) iznosi 3.600.000,00 EUR (27.124.200,00 kn).

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem aplikacije
https://pun.eupozivi.esf.hr/, ispunjavanjem i učitavanjem prijavnog obrasca i popratne dokumentacije. 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 21. kolovoza 2023. godine.

Natječajna dokumentacija dostupna je na:
   

 
 
 

Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.2.4.05.01 Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Status: Otvoren od 10. 1. 2024. do 29. 2. 2024.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) 10. siječnja 2024. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Podrška izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ (ref. br. SF.2.4.05.01.). Poziv je dostupan na stranici ESF+ 

Natječaji - Europski socijalni fond (esf.hr).
Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.2.4.05.02 Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Status: Otvoren od 1. 2. 2024. do 29. 2. 2024.


Rok: 29. veljače 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) 1. veljače 2024. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ (ref. br. SF.2.4.05.02.).
Poziv je dostupan na stranici ESF+.

Natječaji - Europski socijalni fond (esf.hr).
Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.2.4.06.02 Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

Status: Otvoren od 16. 2. 2024. do 29. 3. 2024.

Objavljena Odluka o financiranju za projekt „Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju“

Dana 22. travnja 2024. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.” donijelo je Odluku o financiranju za projekt „Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju“ ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava u iznosu od 3.827.100,92 eura, u sklopu postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, koja se financira sredstvima Europskoga socijalnog fonda plus.

Odluka o financiranju dostupna je ovdje.
 
Rok: 29. ožujka 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) 16. veljače 2024. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju“ (ref. br. SF.2.4.06.02.). Poziv je dostupan na stranici ESF+ .
Natječaji - Europski socijalni fond (esf.hr)
 
Odluka o financiranju za projekt „Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja“

29. veljače 2024.

Dana 28. veljače 2024. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.” donijelo je Odluku o financiranju za projekt „Daljnja provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja“ (ref. br. SF.2.4.05.02.0001) ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava u iznosu od 16.999.466,64 eura u sklopu postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja se financira sredstvima Europskoga socijalnog fonda plus.

Odluka o financiranju dostupna je ovdje
Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.5.4.06.01 „Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa“
Rok: 20. lipnja 2024.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) objavilo je 12. travnja 2024. godine Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa“. Poziv se provodi u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava unaprijed određenom prijavitelju Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za visoko obrazovanje, u ukupnom iznosu od 95 milijuna eura, a sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda plus, u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“.

Datum početka podnošenja projektnog prijedloga je 15. travnja 2024., a krajnji rok 20. lipnja 2024

Dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: 
https://esf.hr/esfplus/natjecaji/zaposljavanje-mladih/drzavne-stipendije-za-studente-slabijeg-socio-ekonomskog-statusa/
Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.2.4.06.03 „Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja“

Datum početka zaprimanja projektnog prijedloga je 17. svibnja 2024., a krajnji rok 5. srpnja 2024. 


16. svibnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) objavilo je 16. svibnja 2024. godine Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja“. Poziv se provodi u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava unaprijed određenom prijavitelju Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET u ukupnom iznosu od 8 milijuna eura, a sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda plus, u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“.

Datum početka zaprimanja projektnog prijedloga je 17. svibnja 2024., a krajnji rok 5. srpnja 2024. 

Dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://esf.hr/esfplus/natjecaji/obrazovanje/cjelovita-informatizacija-sustava-odgoja-i-obrazovanja/ 
Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.2.4.07.01 Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja

Status: Otvoren od 28. 5. 2024. do 28. 6. 2024.


28. svibnja 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) 28. svibnja 2024. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih i podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja“ (ref. br. SF.2.4.07.01).

Poziv je dostupan na stranici ESF+. 
Natječaji - Europski socijalni fond (esf.hr)
Izravna dodjela bespovratnih sredstava SF.2.4.06.05 Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)

Status: Otvoren od 4. 6. 2024. do 26. 7. 2024.


4. lipnja 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) objavilo je 4. lipnja 2024. godine Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn)“ (ref. br. SF.2.4.06.05).
Poziv je dostupan na stranici ESF+.

Natječaji - Europski socijalni fond (esf.hr).