Crna Gora

ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2009. godine do danas održana su 3 zasjedanja hrvatsko - crnogorskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju te je do sada ukupno odobreno 43 zajednička znanstveno - istraživačka projekta.

Na zadnjem Natječaju za sufinanciranje hrvatsko - crnogorskih projekata za razdoblje 2015. - 2016. odobreno je novih 16 projekata.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Crnom Gorom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: