Grčka

STIPENDIJE

Vlada Helenske Republike svake godine dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske dvije stipendije, svaka od deset mjeseci, za poslijediplomske studije ili istraživanje kao i dvije stipendije, svaka u trajanju od jednog mjeseca, za sudjelovanje na ljetnim tečajevima grčkog jezika i kulture. Natječajni postupak provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije u suradnji s Ministarstvom.

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Helenskom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: