Indija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Indijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: