Izrael

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Državom Izrael ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: