Kanada

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Kanadom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: