Rumunjska

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Rumunjskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: