Slovačka

STIPENDIJE
Bilateralne stipendije

Programom suradnje predviđene su stipendije za dio visokoškolskog studija prvog i drugog stupnja tj. preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili doktorskog tj. poslijediplomskog studija na visokim učilištima u ukupnom trajanju od petnaest (15) mjeseci godišnje.

Stipendije mogu biti podijeljene u nekoliko kraćih razdoblja. Za visokoškolski studij prvog i drugog stupnja tj. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od najmanje četiri (4) mjeseca, a za doktorski tj. poslijediplomski studij u trajanju od najmanje jednog (1) mjeseca.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Slovačkom Republikom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: