Španjolska

U pripremi je potpisivanje novog Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske.
STIPENDIJE

Svake godine Vlada Kraljevine Španjolske objavljuje Natječaj za stipendije iz područja španjolskog jezika i kulture, kao i poslijediplomske i doktorske studije, te boravke u svrhu znanstvenoistraživačkog rada u Kraljevini Španjolskoj.

Cjelokupan natječajni postupak i odabir kandidata provodi samostalno španjolska strana (Španjolska agencija za međunarodnu suradnju - AECI).
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Kraljevinom Španjolskom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata: