Švicarska

STIPENDIJE
Bilateralne stipendije


Vlada Švicarske Konfederacije dodjeljuje državljanima Republike Hrvatske svake godine 2 devetomjesečne poslijediplomske stipendije za sva područja znanosti te jednu devetomjesečnu stipendiju za umjetničko usavršavanje u Švicarskoj.

Natječajni postupak provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s Veleposlanstvom Švicarske Konfederacije u Zagrebu.
ZNANSTVENA SURADNJA
Bilateralni znanstveno-istraživački projekti


Znanstvenoistraživačka projektna suradnja sa Švicarskom Konfederacijom ostvaruje se izravno između znanstveno-istraživačkih ustanova i ne postoje obostrani ugovori ili programi o suradnji na razini vlada dviju zemalja.

Švicarski nacionalni fond za znanstvena istraživanja (SNSF) od 2001. godine otvorio je mogućnost izravne prijave hrvatskim znanstvenicima za sljedeće oblike suradnje: znanstveno-istraživački projekti, potpore za pripremu projekata i institucionalna partnerstva.
Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja sa Švicarskom konfederacijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

1. o tehničkoj suradnji između SFRJ i Švicarske Konfederacije, potpisan u Bernu 1. prosinca 1966. godine, objavljen u NN 9/97, preuzet je i važeći od 8. listopada 1991. godine na temelju notifikacije o sukcesiji Ugovora (NN MU 1/97).