Priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija


Priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredbi Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 69/2022.) koji je stupio na snagu dana 25. lipnja 2022. godine.

Postupak vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije provodi se u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Ishod ovog postupka je mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji. 

Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije provodi se u svrhu nastavka obrazovanja.
 
Nadležno tijelo koje provodi postupak ovisi o svrsi priznavanja odnosno vrednovanja. 
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja:

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenome osnovnom obrazovanju u svrhu nastavka obrazovanja na srednjoškolskoj razini u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenome srednjem obrazovanju u svrhu nastavka obrazovanja na srednjoškolskoj razini u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Priznavanje razdoblja osnovnoškolskog ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja provedenog u inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja provodi odgojno-obrazovna ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenome srednjem obrazovanju u svrhu upisa na prijediplomski studij provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje u sklopu upisnog postupka. 

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija o završenoj prijediplomskoj razini obrazovanja u svrhu upisa na diplomski studij provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje u sklopu upisnog postupka ili visoko učilište na kojem podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.
Vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Nadležna tijela ovise o vrsti inozemne obrazovne kvalifikacije:
 
  • agencija nadležna za odgoj i obrazovanje vrednuje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenome osnovnom i srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima
  • agencija nadležna za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih vrednuje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima te o završenome programu na razini poslijesrednjoškolskog obrazovanja koje nije visoko obrazovanje
  • agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje vrednuje inozemne obrazovne kvalifikacije o završenome visokom obrazovanju.
Pristup tržištu rada u reguliranim profesijama

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija dva su odvojena postupka koja se provode sukladno različitim propisima, a nositelj kvalifikacije ovisno o svojim planovima i potrebama samostalno odlučuje koji postupak će pokrenuti. 

U slučaju namjere zapošljavanja u profesiji koja je uključena u Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provodi nadležno tijelo sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15, 70/19, 47/20 i 123/23). 

Popis reguliranih profesija dostupan je na poveznici:
http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije.

Za svaku pojedinu reguliranu profesiju navedeno je nadležno tijelo koje provodi postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Stručna kvalifikacija, osim obrazovne kvalifikacije kao temeljnog uvjeta, podrazumijeva i određenu nadogradnju znanja i vještina nakon formalnog obrazovanja, npr. stjecanje određenoga radnog iskustva, polaganje stručnoga ispita, stjecanje odobrenja za samostalan rad od nadležne strukovne komore nakon zadovoljavanja svih propisanih uvjeta i dr.

Detaljne informacije o priznavanju u svrhu pristupa tržištu rada u reguliranim profesijama u sustavu odgoja i obrazovanja nalaze se na
https://mzom.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/priznavanje-inozemnih-strucnih-kvalifikacija-regulirane-profesije/3195.