Nacionalni ispiti

Nacionalni ispiti standardizirani su postupci kojima se provjerava u kojoj su mjeri učenici sposobni koristiti ključna znanja i vještine iz pojedinih nastavnih predmeta, s ciljem praćenja i unapređivanja učinkovitosti rada u školama.

Nacionalni ispiti ne služe ocjenjivanju učenika, već je uloga nacionalnih ispita formativna.

Oni služe nastavnicima i učenicima kao informacija o postignuću učenika i ostvarivanju dogovorenih obrazovnih standarda.

Nacionalni ispiti provode se periodično tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja pod usporedivim uvjetima, u isto vrijeme i na jednak način za sve pristupnike.

Nacionalni ispiti obično se provode na reprezentativnim uzorcima škola i učenika, ali mogu se provoditi i na svim učenicima.

Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama.