Samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova

Samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova jest proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti školskoga rada.

Koristi se kao važan instrument za jačanje kapaciteta škole te za napredak, razvoj i uspjeh svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Ustanove za strukovno obrazovanje dužne su provoditi samovrednovanje u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te vanjsko vrednovanje u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije u području samovrednovanja propisuje:
 
  • jačanje unutarnjih kapaciteta ustanova (vrtića, škola, učeničkih domova) za samovrednovanje;
  • osiguravanje vanjske podrške samovrednovanju škola;
  • regionalno umrežavanje i suradnju među školama;
  • povezivanje samovrednovanja i vanjskog vrednovanja rada ustanove.