Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova

Sustav osiguravanja kvalitete povezuje i usklađuje samovrednovanje i vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, pri čemu se vanjsko vrednovanje koristi samovrednovanjem i razvojnim planovima ustanova kao polazištima za procjenu.

Vanjsko vrednovanje sadrži stručnu procjenu o relevantnim područjima rada škola:
 
  • upravljanju školom, ljudskim i materijalnim resursima, ključnim procesima;
  • kvaliteti samovrednovanja i planiranja razvoja, kvaliteti nastave i podršci učenicima, kao i o rezultatima i ishodima;
  • postignućima učenika i ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva.

Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije propisane su sljedeće mjere:
 
  • razrada modela i procedure vanjskog vrednovanja i kontinuiranog praćenja rada ustanova, odnosno izrada Pravilnika i priručnika za vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova;
  • planiranje i izrada programa provođenja vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova;
  • održavanje edukacija i licenciranje vanjskih procjenitelja (evaluatora, auditora itd.);
  • provođenje eksperimentalnih programa vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova.