Vrednovanje ishoda učenja učenika

Vanjsko vrednovanje ishoda učenja jest standardizirano vrednovanje koje se planira i priprema izvan škola s ciljem osiguravanja konzistentnosti svih postupaka - primjene, ocjenjivanja, interpretacija i usporedivosti rezultata.

Može se provoditi na populaciji učenika, na uzorcima učenika ili samo u nekim školama i razredima (primjerice na zahtjev škole koja želi pratiti napredak svojih učenika ili se želi usporediti s nacionalnim normama).

Škole su obavezne koristiti rezultate nacionalnih ispita i državne mature te sve druge pokazatelje uspješnosti odgojno-obrazovnog rada za analizu I samovrednovanje zbog trajnog unapređivanja kvalitete rada škole.

Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije na području vrednovanja ishoda učenja učenika propisane su sljedeće mjere:
 
  • razrada, rasprava i uspostavljanje cjelovitog okvira vanjskog vrednovanja ishoda učenja u različitim vrstama obrazovanja i na različitim obrazovnim razinama;
  • definiranje nadležnosti za upravljanje i primjenu okvira vanjskog vrednovanja;
  • razrada modela korištenja rezultata periodičnih vanjskih ispita za praćenje ostvarivanja obrazovnih ishoda na nacionalnoj razini;
  • rekonceptualizacija modela državne mature u skladu s novim kurikularnim ciljevima;
  • uspostavljanje modela vanjskog vrednovanja - certificiranja strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu strukovnog obrazovanja.