EURATOM


EURATOM program za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025. čini dio zakonodavnog paketa programa Obzor Europa.

Opći cilj petogodišnjeg Euratom programa je nastaviti nuklearna istraživanja i osposobljavanja uz stalno poboljšanje nuklearne zaštite, sigurnosti i zaštite od zračenja te biti komplementaran u ostvarivanju ciljeva programa Obzor Europa, među ostalim i u kontekstu energetske tranzicije.

Specifični ciljevi programa su:
 
(a) poboljšati i podržati nuklearnu zaštitu, sigurnost, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju, uključujući sigurno korištenje nuklearne energije i druge primjene ionizirajućeg zračenja,
(b) održavanje i daljnji razvoj stručnog znanja i kompetencija u EU,
(c) poticanje razvoja energije fuzije kao potencijalnoga budućega energetskog izvora za proizvodnju struje i doprinos provedbi Europskog plana za fuziju,
(d) potpora politici EU-a i njezinim državama članicama u stalnom poboljšanju nuklearne sigurnosti, zaštitnih mjera i osiguranju.

Jedna od novosti ovog Programa odnosi se i na mogućnost sudjelovanja istraživača u nuklearnom sektoru u programima izobrazbe i osposobljavanja kao što su djelovanja Marie Skłodowska-Curie u svrhu održavanja potrebnih znanja u EU.
 
  • Nacionalne osobe za kontakt

Fisija i fuzija
Monika Brač Jugović
mbrac@mup.hr
+385 1 6122 111

Katarina Čop
kcop@mup.hr
+385 1 6122 111


  • Korisne poveznice:
 
EURATOM
Euratom Research and Training Programme