Nacionalne osobe za kontakt:


 • Nacionalni koordinatori nacionalnih osoba za kontakt


Doris Jozić
doris.jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

Zorana Barišić
zorana.barisic@mzom.hr
+385 1 4594 330

koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
 

 • Pravna i financijska pitanja


Martina Kožul Kolarić
martina.kozul.kolaric@ampeu.hr
+385 1 5556 883

Ana Ključarić
ana.kljucaric@ampeu.hr
+385 1 5005 961
 

 • Europsko istraživačko vijeće


Imenovanje u tijeku.
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
+385 1 4594 485
 

 • Djelovanja Marie Skłodowska-Curie


Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr  
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr   
+385 1 5005 644
 

 • Istraživačke infrastrukture


Jelena Ilić Dreven
jelena.ilicdreven@mzom.hr
+385 1 4594 541
 

 • Zdravlje


Imenovanje u tijeku.
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
+385 1 4594 485
 

 • Kultura, kreativnost i uključivo društvo


dr. sc. Sandra Begonja
sandra.begonja@ampeu.hr
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić
lucijano.jaksic@ampeu.hr
+385 1 5557 859
 

 • Civilna sigurnost za društvo


Ana Knežević
ana.knezevic@ampeu.hr
+385 1 5557 852
 

 • Digitalizacija, industrija i svemir


Mirjana Vuk (svemir)
mirjana.vuk@ampeu.hr 
+385 1 5557 851

Vlatko Grabovica (digitalizacija)
vlatko.grabovica@srce.hr 
+385 1 616 5518

Ana Knežević (industrija)
ana.knezevic@ampeu.hr
+385 1 5557 852
 

 • Klima, energija i mobilnost


Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr 
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668
 

 • Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš


Tea Sabol
tea.sabol@ampeu.hr
+385 1 5005 958

Žana Počuča
zana.pocuca@ampeu.hr
+385 1 5005 668
 

 • Zajednički istraživački centar


Sandra Vidović
sandra.vidovic@ampeu.hr
+385 1 5005 954

Ivan Makovec
ivan.makovec@ampeu.hr
+385 1 5005 644
 

 • Europsko vijeće za inovacije (EIC) i Europski inovacijski ekosustavi


Marija Galeković
marija.galekovic@hamagbicro.hr
+385 1 4891 842

Tanja Ivanović
tanja.ivanovic@hamagbicro.hr
+385 1 5494 738
 

 • Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)


Zorana Barišić
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr
+385 1 4594 134
 

 • Širenje sudjelovanja i Europski istraživački prostor


dr. sc. Sandra Begonja
sandra.begonja@ampeu.hr
+385 1 5556 756

dr. sc. Lucijano Jakšić
lucijano.jaksic@ampeu.hr
+385 1 5557 859

Ivan Munjin
ivan.munjin@ampeu.hr
+385 1 5556 892
 

 • Europska suradnja u znanosti i tehnologiji (COST)


Doris Jozić
doris.jozic@mzom.hr
+385 1 4594 485

cost_CNC@mzom.hr
 

 • Fisija


Monika Brač Jugović
mbrac@mup.hr
+385 1 6122 111

Katarina Čop
kcop@mup.hr
+385 1 6122 111
 

 • Fuzija


Monika Brač Jugović
mbrac@mup.hr
+385 1 6122 111

Katarina Čop
kcop@mup.hr
+385 1 6122 111