Nacionalna vijeća, stručna i radna tijela i povjerenstva