Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“

Otvoren od 7. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01)
 
Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
 
Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva
 
Status: Otvoren od 7. srpnja 2023. do 31. srpnja 2024. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
 
Projektni prijedlozi podnose se isključivo u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 
 
Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati.
 
Prijavitelji:
 
  • Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.
 
Partnerstvo
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Partneri na projektu mogu biti: jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada.
 
Sažetak:
 
Cilj ovog Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.
 
Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju se bolji uvjeti za učenje i poučavanje.
 
Iz NPOO-a proizlazi obveza MZO-a o izradi procjene infrastrukturnih ulaganja za prelazak na jednosmjenski rad na temelju prikupljenih podataka o infrastrukturnim kapacitetima osnovnih škola i veličini razrednih odjela uzevši u obzir demografska kretanja te razradi kriterije i objavi poziv osnivačima za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
 
Ukupna raspoloživa sredstva:
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 302.608.000,00 eura osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 eura.
 
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000.000,00 eura.
 
Dokumenti:
Dokumentacija Poziva NPOO.C3.1.R1-I2.01 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole