PP - Priprema IRI Infrastrukturnih projekata


Ograničeni poziv na dostavu prijava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ namijenjen je razvoju projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga organiziran je u sklopu Operativnoga programa „Regionalna konkurentnost (OPRK) 2014. - 2020.“, u sklopu Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Specifičnoga cilja 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“, financiranog sredstvima EFRR-a.

U sklopu Specifičnoga cilja 1a1 poticat će se sustav istraživanja otvoren za inovacije, koji odgovara potrebama gospodarstva, usmjeren na poboljšanje kapaciteta istraživačkih organizacija za provedbu vrhunskih znanstvenih istraživanja za daljnji prijenos znanja i vještina koji mogu u značajnoj mjeri pridonijeti društvenome razvoju i gospodarskome rastu.

Popis korisnika:


Povezane vijesti: