Program dodjele državnih potpora za projekte znanstvenih centara izvrsnosti

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte znanstvenih centara izvrsnosti


Ministar znanosti i obrazovanja donio je 28. prosinca 2023. godine Program dodjele državnih potpora za projekte znanstvenih centara izvrsnosti.

Na temelju ovog Programa pravo na državnu potporu u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znanstveni centri izvrsnosti“ moći će ostvariti mala, srednja i velika poduzeća koja su članovi zajednice prijavitelja „Znanstveni centri izvrsnosti“.

Poziv „Znanstveni centri izvrsnosti (ZCI)“ podržava projekte koji pomiču granice istraživanja i znanja te pridonose razvoju novih tehnologija i inovacija u tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine. 

Pozivom se nastoji pospješiti postizanje međunarodno priznatih i nacionalno relevantnih istraživačkih rezultata ZCI-ja uz fokus na razvoj novih tehnologija i njihovoj primjeni u gospodarstvu, vodeći računa o najnovijim europskim i globalnim trendovima. Vrhunska istraživanja u sklopu poziva povećat će i unaprijediti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te potaknuti transfer tehnologije. Projekte provode znanstveni centri izvrsnosti koji okupljaju i umrežuju vrhunske znanstvenike na nacionalnoj razini fokusirane na specifične istraživačke teme.

Vrijednost Poziva je 12.000.000,00 EUR, a financira se iz Programa „Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.“, Prioriteta 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju i Specifičnog cilja RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija.

Objava Poziva „Znanstveni centri izvrsnosti“ slijedi u najkraćem roku.