Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Status: Otvoren od 29. svibnja 2023. do 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (Referentni broj: PK.6.1.01)
 
Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova
 
Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 
Vrsta postupka dodjele: Otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
 
Status: Otvoren od 29. svibnja 2023. do 30. kolovoza 2024. u 23.59 sati
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
 
Datum početka zaprimanja projektnog prijedloga: 30. 5. 2024.
 
Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.
 
Prijavitelji
 
  • jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20).
 
Partnerstvo
 
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač vjerska zajednica i/ili ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje. 
 
Sažetak:
 
RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO), izrazite regionalne razlike u obuhvaćenosti djece, te jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena u EU. Jedna od ključnih prepreka je nedostatna infrastruktura, što je detektirano i studijom Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava RPOO-a te Kako do vrtića za sve, kao i bazom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).
 
Ukupna raspoloživa sredstva:
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.662.400,00 eura osiguranih u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva.
 
Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu Poziva:
 
  • najniži iznos: 80.000,00 EUR
  • najviši iznos: 2.000.000,00 EUR.
 
Dokumenti:
Dokumentacija Poziva PK.6.1.01 Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja:
 
Upute za prijavitelje
 
Obrasci:
 
Obrazac-1 Izjava prijavitelja partnera
Obrazac-2 Izjava ovlaštenog projektanta
Obrazac-3 Izjava o imenovanju projektnog tima
Obrazac-5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Obrazac-6 Izjava o odricanju od prava na prigovor
 
Prilozi:
 
Prilog-1 Ugovor
Prilog-2 Opći uvjeti Ugovora
Prilog-3 Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog-4 Upute za izradu, Procjena otpornosti na klimatske promjene
Prilog-5 Pravila o financijskim ispravcima
Prilog-6 Metodologija odabira