Međunarodna suradnja i EU

Slika /slike/MedunarodnaSuradnja/suradnja.jpg
S brojnim zemljama i stranim partnerima s kojima Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo nemaju potpisane međudržavne pravne akte, suradnja se ostvaruje isključivo na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

U svjetlu globalizacijskih procesa napušta se praksa sklapanja ugovora na razini vlada, stoga pretežno visokorazvijene zemlje podržavaju izravnu suradnju institucija u području obrazovanja, visokog školstva, znanosti i tehnologije.

U cilju što brže integracije Republike Hrvatske u Europski prostor visokoga obrazovanja (EHEA) i Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) zadaća je Ministarstva stvoriti preduvjete za slobodno kretanje studenata, profesora, znanstvenika i istraživača u području visokog obrazovanja i znanosti, a što je u duhu europske politike stvaranja zajedničkog obrazovnog i znanstvenog prostora.

Cjelokupna međunarodna suradnja odgojno-obrazovnih, akademskih i znanstvenih institucija podrazumijeva razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama, provedbu zajedničkih (znanstvenoistraživačkih) projekata te organizaciju međunarodnih konferencija i seminara.