Poziv „Program mobilnosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 13. siječnja 2023. godine 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Program mobilnosti“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Program mobilnosti podržava razvoj kapaciteta istraživača i internacionalizaciju ljudskih resursa na istraživačkim organizacijama u svrhu jačanja njihovih sposobnosti za provođenje istraživačko-razvojnih aktivnosti i uključivanje u međunarodne znanstvene suradnje. Program se provodi u tri potprograma za financiranje različitih oblika mobilnosti: (1) odlaznu mobilnost asistenata, (2) odlaznu mobilnost viših asistenata te (3) dolaznu mobilnost viših asistenata. Uz odlaznu mobilnost asistenti angažirani na istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj bit će podržani za kratkoročna gostovanja (do 184 dana) na istraživačkim organizacijama ili poduzećima u inozemstvu, dok će viši asistenti biti podržani za dugoročna gostovanja (između jedne i dvije godine). Potprogram za dolaznu mobilnost pružit će sredstva za dugoročno gostovanje istraživača angažiranog na partnerskoj organizaciji u inozemstvu u instituciji podkorisnika u Republici Hrvatskoj.

Predmetni Poziv odnosi se na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju, za razvoj i financiranje Programa mobilnosti. Program mobilnosti provodit će se u obliku otvorenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama za projekte mobilnosti mladih istraživača.

Cilj Poziva: Unaprjeđenje istraživačko-razvojnih kapaciteta mladih istraživača aktivnostima mobilnosti i prijenos znanja na međunarodnoj razini.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za izravnu dodjelu u sklopu ovog Poziva je 45.400.000,00 HRK, odnosno 6.025.615,5 EUR.

Dokumentacija Poziva „Program mobilnosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.01)
 
Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencijama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga prijavitelja s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga podkorisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Hodogram provedbenih aktivnosti 
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava podkorisnicima i odredbe povezane s praćenjem i vrednovanjem projekata
Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 6. Indikativni sadržaj početne ankete 
Prilog 7. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 8. KL za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete