STRIP - Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije


Cilj je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Potpora će biti pružena znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s dionikom iz poslovnoga sektora kao projektnim partnerom, u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije.

Suradnja između znanstvene organizacije i dionika iz poslovnog sektora je obvezatna, stoga je nužno uspostaviti partnerstvo.

Popis korisnika:
 
Povezane vijesti: