Predmetni kurikulumi

Hrvatski jezik


 

Hrvatski jezik

NN 10/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)
NN 10/2019 (za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Engleski jezikEngleski jezik

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)
NN 10/2019 (za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Njemački jezikNjemački jezik

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)
NN 10/2019 (za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj)


Talijanski jezikTalijanski jezik

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Francuski jezik

Francuski jezik

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)

 
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Srpski jezik
Češki jezik
Mađarski jezik
Slovački jezik
Jezik i kultura romske nacionalne manjine
Matematika

Matematika

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)
NN 10/2019 (za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj)


Priroda i društvo

Priroda i društvo

NN 7/2019 (za osnovne škole u Republici Hrvatskoj)

 
Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Priroda

Priroda

NN 7/2019 (za osnovne škole u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Biologija

Biologija

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Fizika

Fizika

NN 10/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta, a primjeri će biti dostupni u Metodičkom priručniku

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Kemija

Kemija

NN 10/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Geografija

Geografija

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Povijest

Povijest

NN 27/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Tehnička kultura

Tehnička kultura

NN 69/2019 Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj

 

NN 7/2019 (za osnovne škole u Republici Hrvatskoj)


Informatika
Glazbena kultura i Glazbena umjetnost

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost

NN 69/2019 Odluka o izmjeni Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj

 

NN 7/2019 (za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta
Likovna kultura i Likovna umjetnost

Likovna kultura i Likovna umjetnost

NN 7/2019 (za nastavni predmet Likovne kulture za osnovne škole i Likovne umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Tjelesna i zdravstvena kultura

Tjelesna i zdrastvena kultura

NN 27/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta
Filozofija

Filozofija

NN 7/2019 (za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Sociologija

Sociologija

NN 7/2019 (za gimnazije u Republici Hrvatskoj) 

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Psihologija

Psihologija

NN 7/2019 (za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Logika

Logika

NN 7/2019 (za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Etika

Etika

NN 10/2019 (za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Politika i gospodarstvo

Politika i gospodarstvo

NN 7/2019 (za gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Grčki jezik

Grčki jezik

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Latinski jezik

Latinski jezik

NN 7/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Recenzija ne zahtijeva doradu dokumenta

Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Katolički vjeronauk
Pravoslavni vjeronauk

Pravoslavni vjeronauk

NN 10/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)


Prijedlozi kurikuluma nakon javne rasprave:

Islamski vjeronauk

Islamski vjeronauk

NN 10/2019 (za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj)