Nacionalni sustav podrške za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzora Europa


Nacionalni sustav podrške sudjelovanju u programu Obzor Europa pomaže u njegovoj  uspješnoj provedbi u Republici Hrvatskoj, a koordinira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Ministarstvu podršku pružaju Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dionike nacionalnog sustava podrške čine:

  • Koordinatori nacionalnih osoba za kontakt
  • Nacionalne osobe za kontakt
  • Članovi programskog odbora
  • Međuresorna radna skupina za program Obzor Europa
  • Referentne skupine.

Ministarstvo imenuje dionike nacionalnog sustava podrške, uključujući koordinatora nacionalnih osoba za kontakt koji koordinira nacionalnim sustavom podrške u svrhu operativne dosljednosti i doprinosa uspješnom funkcioniranju programa Obzor Europa.

Mreža nacionalnih osoba za kontakt predstavlja sustav podrške, što je ključna komponenta u uspješnoj provedbi Okvirnog programa. Nacionalne osobe za kontakt  kao ambasadori Obzora zadužene su za diseminaciju informacija i pružanje podrške i savjetovanja hrvatskoj istraživačko-inovacijskoj zajednici u procesu sudjelovanja u Programu.

Službeno imenovani predstavnici Republike Hrvatske u programskom odboru zaduženi su za praćenje provedbe Programa te predstavljaju ključne posrednike između Europske komisije i dionika u nacionalnom sustavu podrške.

Referentne grupe

Savjetodavne grupe sastoje se od stručnjaka iz javnog i privatnog sektora te iz različitih područja djelovanja koja su obuhvaćena pojedinim sastavima odbora. Pružaju stručnu potporu Ministarstvu i članovima odgovarajućeg sastava programskog odbora.
 

 
koordinacija.obzoreuropa@mzom.hr

  • Korisne poveznice:

Nova Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira (objavljeno 14. 6. 2024.)


Odluka o mjerama za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije u području istraživanja, inovacija i svemira (ažurirano 13. lipnja 2022.)


Smjernice za rad dionika nacionalnog sustava podrške (.pdf)