Poziv „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Program „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ podržava zapošljavanje asistenata iz STEM područja u javnim istraživačkim organizacijama u svrhu jačanja ljudskih resursa za istraživanje i razvoj u javnim istraživačkim organizacijama. Prijavom na program javne istraživačke organizacije iskazuju potrebe za zapošljavanjem asistenata iz STEM područja. Sredstva se dodjeljuju javnim istraživačkim organizacijama na temelju vrednovanja prijava i odobrenog broja radnih mjesta asistenata, a financira se iznos ukupnog troška plaće zaposlenih asistenata najmanje 18 mjeseci do najviše četiri godine. Nakon odobrenja sredstava, javna istraživačka organizacija provodi javni natječaj za zapošljavanje asistenata na određeno vrijeme.

Predmetni Poziv odnosi se na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost, kao unaprijed određenom prihvatljivom prijavitelju. Hrvatska zaklada za znanost dužna je sredstva koristiti za razvoj i financiranje programa „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, koji će se provoditi u obliku otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava prema javnim istraživačkim organizacijama.

Cilj Poziva: Razvijanje karijera mladih istraživača unaprjeđenjem njihovih kapaciteta i iskustvo stečeno njihovim uključivanjem u istraživački rad.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 30. studenoga 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 13. siječnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za izravnu dodjelu u sklopu ovog Poziva je 150.500.000,00 HRK, odnosno 19.972.397,00 EUR.


Dokumentacija Poziva „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.03)

Upute za prijavitelja
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Obrazac 3. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 4. Troškovnik s referencijama
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 5.a Obrazac usklađenosti prijave krajnjeg korisnika s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 6. Hodogram provedbenih aktivnosti 
Obrazac 7. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a

Prilog 1. Postupak dodjele sredstava potkorisnicima
Prilog 2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
Prilog 3. Opći uvjeti
Prilog 4. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 5. Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 6. Kontrolna lista za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja
Prilog 7. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka i ocjenu kvalitete