Poziv „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06)

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 17. travnja 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedlogaRazvojne istraživačke potpore“. 
Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina. 
Dodjelom potpore mladim istraživačima želi se pridonijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo. Istraživački tim koji će se financirati sastojat će se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina (asistenti, viši asistenti ili docenti). Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja, istraživanja i inovacija.

Cilj Poziva: Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskoga istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

Vrsta postupka dodjele: otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 17. siječnja 2023. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 17. travnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije za istraživanje i širenje znanja ili istraživačke organizacije, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Ukupna raspoloživa sredstva: Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 10.020.572,04 EUR.

Dokumentacija Poziva „Razvojne istraživačke potpore“ (referentni broj: NPOO.C3.2.R2-I1.06):

Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac
Obrazac 3. Izjava prijavitelja
Obrazac 4. Životopis
Obrazac 4.a Životopis voditelja projekta na engleskom jeziku
Obrazac 5. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH
Obrazac 6. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 7. Završno izvješće

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava 
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Pravila za NOJN
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije
Prilog 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije
Prilog 8. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 9. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova
Prilog 10. Indikativni sadržaj početne ankete
Prilog 11. Smjernice za korisnike vezane za primjenu pravila o državnim potporama