Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova

Osnivači dječjih vrtića

Dječji vrtić mogu osnovati:

 • Republika Hrvatska,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • vjerske zajednice te
 • druge pravne i fizičke osobe.
Osnivači osnovnih škola

Osnivači osnovne škole mogu biti:

 • Republika Hrvatska,
 • jedinica lokalne samouprave,
 • jedinica područne (regionalne) samouprave te
 • druga pravna ili fizička osoba.
Osnivači srednjih škola
Osnivači srednje škole i učeničkog doma mogu biti:
 
 • Republika Hrvatska,
 • jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • druga pravna ili fizička osoba.
Osnivači ustanova za obrazovanje odraslih
Sukladno članku 14. Zakona o obrazovanju odraslih (NN, 17/07), ustanovu za obrazovanje odraslih može osnovati:
 
 • Republika Hrvatska
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • druga pravna i fizička osoba
Na ustanove za obrazovanje odraslih primjenjuje se Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).
 
Osnivači umjetničkih škola
Osnivači umjetničke škole mogu biti:
 
 • Republika Hrvatska,
 • jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • jedinica lokalne samouprave,
 • druga pravna ili fizička osoba.
Osnivači visokih učilišta
Osnivači visokih učilišta mogu biti:
 
 • Republika Hrvatska
 • jedinica lokalne samouprave,
 • jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • druga pravna ili fizička osoba.