Radnici u odgojno-obrazovnim ustanovama

Radnici u dječjim vrtićima
U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Osim odgojno-obrazovnih radnika, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove. Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.
Radnici u osnovnim, srednjim i umjetničkim školama te učeničkim domovima
Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave i stručni suradnici. Odgojno-obrazovni rad u srednjoškolskoj ustanovi obavljaju nastavnici i stručni suradnici. Nastavnici u srednjoškolskoj ustanovi su nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji. Stručni suradnici u školskoj ustanovi su pedagog, psiholog, knjižničar te stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.

Učitelji u osnovnoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada. Stručni suradnici obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove. Školska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar. Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u školskoj ustanovi, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.

Školska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar nadležan za obrazovanje.
 
Radnici u obrazovanju odraslih
Zaposlenici koje provode obrazovanje odraslih su andragoški djelatnici (učitelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, predavači, treneri, voditelji i drugi).
Radnici na visokim učilištima
Znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja su docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

Znanstveno-nastavna zvanja u znanstvenoj komponenti odgovaraju znanstvenim zvanjima kako slijedi:
 
  1. docent odgovara znanstvenom suradniku,
  2. izvanredni profesor odgovara višem znanstvenom suradniku,
  3. redoviti profesor odgovara znanstvenom savjetniku.

Nastavna zvanja su predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjet­nički suradnik.

Suradnička zvanja su asistent i viši asistent.

Stručna zvanja su stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.
 
Arhiva - Štrajk 2019.