Strukovne škole

Obrazovanje u strukovnim školama traje od jedne do pet godina, a trajanje ovisi o vrsti obrazovnog programa, odnosno strukovnog kurikuluma za određeno zanimanje ili kvalifikacije. Po završetku strukovne škole moguće se uključiti na tržište rada ili, uz određene uvjete, nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj razini ili na visokim učilištima.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri, četiri ili pet godina stječu srednju razinu obrazovanja, a učenici koji su završili obrazovni program u trajanju do dvije godine stječu nižu razinu srednjeg obrazovanja.
 

Programi obrazovanja

Programi četverogodišnjeg i petogodišnjeg trajanja obrazovanja
Četverogodišnji programi obrazovanja, odnosno strukovni kurikulumi, u pravilu su programi tehničkog profila, uz izuzetak strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege koji traje pet godina.

Prednosti ovih programa, odnosno strukovnih kurikuluma su relativno visok udio općeobrazovnih i strukovno - teorijskih znanja iz određenog područja, uz stjecanje praktičnih vještina kako bi se učenici osposobili za obavljanje poslova određenog zanimanja, ali i nastavka obrazovanja na studiju.

Srednje obrazovanje učenika u četverogodišnjim i petogodišnjim strukovnim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole.

Po završetku obrazovanja učenici se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje na višim razinama, uz uvjet polaganja ispita državne mature.
Programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja
Programi obrazovanja u trogodišnjem trajanju pripremaju učenike za rad u industriji, gospodarstvu i obrtništvu s primarnim ciljem pripreme učenika za rad u određenom zanimanju, uz naglasak na brzo uključivanje na tržište rada.

Prednosti ovih programa su relativno visok udio strukovno - teorijskih znanja iz određenog područja, uz stjecanje praktičnih vještina.

Ove strukovne programe čine programi za zanimanja u industriji i srodni programi te obrtnički programi.

Praktični dio programa ostvaruje se većim dijelom u radnom procesu, kod poslodavca, te manjim dijelom u srednjoj školi.

Poslodavac mora učeniku osigurati potrebne uvjete za stjecanje propisanih kompetencija i omogućiti mu kvalitetu izvršenja praktične nastave, sukladno nastavnom planu i programu za određeno zanimanje. To znači da poslodavac mora učeniku odrediti mentora koji je u radnom odnosu kod njega te koji ima odgovarajuću kvalifikaciju i pedagoške kompetencije.

Na taj način, učenik stječe znanja, vještine i kompetencije izvan školske učionice u realnom radnom procesu

Srednje obrazovanje učenika u trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Također, po završetku svoga obrazovanja učenik se može zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja na višoj razini srednjeg obrazovanja uz polaganje dopunskih i/ ili razlikovnih ispita, a uz ispunjavanje određenih uvjeta i na visokim učilištima.
Programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja
Strukovni programi do dvogodišnjeg trajanja obrazovanja usmjereni su na manje složena zanimanja te su po organizaciji i načinu izvođenja slični trogodišnjim programima, s manjim udjelom općeobrazovnih i strukovno - teorijskih znanja iz određenog područja, ali s naglaskom na stjecanje bitnih praktičnih vještina za obavljanje manje zahtjevnijih poslova i radnih zadaća kako bi učenika pripremili za rad u određenom zanimanju.

Srednje obrazovanje učenika u do dvogodišnjim strukovnim programima obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Također, po završetku svoga obrazovanja, učenik se može zaposliti ili steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja na višoj razini srednjeg obrazovanja uz polaganje dopunskih i/ ili razlikovnih ispita.