Nastavni planovi/Kurikulumi - Strukovne škole

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Dokumenti

Elektrotehnika i računalstvo

Dokumenti

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Graditeljstvo i geodezija

Dokumenti

Grafička tehnologija i audio - vizualno oblikovanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Promet i logistika

 
  • Dokumenti:

Dokumenti

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Dokumenti

Zdravstvo i socijalna skrb

Dokumenti

Šumarstvo, prerada i obrada drva
Tekstil i koža
Turizam i ugostiteljstvo
Ostalo

Dokumenti