Poziv „e-Sveučilišta“ (referentni broj: C3.1.R2-I1.01)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 19. svibnja 2023. godine


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava „e-Sveučilišta“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.1. R2-I1 Digitalna preobrazba visokog obrazovanja.

Predmet Poziva: Digitalna nastavna infrastruktura obuhvatit će opremanje javnih visokih učilišta na temelju preporuka koje će dati neovisni stručnjaci angažirani instrumentom tehničke pomoći Europske komisije. Svrha investicije je osigurati potrebnu nastavnu infrastrukturu i otvorene digitalne nastavne resurse za kvalitetno visoko obrazovanje, razvoj i izvođenje e-učenja, online učenja, aktivnog učenja. Ulaganje u digitalnu preobrazbu visokog obrazovanja pomoći će oporavku iz krize i dati potporu dugoročnom i održivom razvoju visokog obrazovanja. Nagli prijelaz na učenje i poučavanje na daljinu bit će prilika i poticaj za razvoj kvalitetnih digitalnih alata i resursa. 

Ova investicija uključuje razvoj otvorenih digitalnih nastavnih resursa uz nabavu aktivne opreme (opremanje učionica projektorom, računalom, ozvučenjem, studija za snimanje videolekcija) te unaprjeđenje pasivne mreže (rasvjeta, optika, elektroinstalacije, razvodni paneli, konektori itd.) koja će podržati nove tehnologije i digitalne nastavne resurse.

Cilj Poziva: Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokih učilišta i njihovih sastavnica uz potporu ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu koja će pridonijeti učinkovitijoj digitalnoj preobrazbi i podizanju digitalne zrelosti visokog obrazovanja i povezane znanstvene djelatnosti na cijelom području RH.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 19. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga do 19. svibnja 2023. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 84.013.537,73 EUR.

Dokumentacija Poziva „e-Sveučilišta“ (referentni broj: C3.1.R2-I1.01):

Upute za prijavitelje

Obrazac 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava prijavitelja)
Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele (Izjava partnera)
Obrazac 4. Opis projekta za odobravanje izravne dodjele bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost
Obrazac 5. Troškovnik s referencijama
Obrazac 6. Obrazac usklađenosti projektnog prijedloga s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
Obrazac 7. Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost poreza na dodanu vrijednost

Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava i odredbe povezane s praćenjem i vrednovanjem projekata
Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu
Prilog 3. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 5. Izračun standardne veličine jediničnog troška
Prilog 6. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 7. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta
Prilog 8. KL za ocjenu kvalitete i provjeru prihvatljivosti troškova

Detalji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „e-Sveučilišta“ dostupni su OVDJE.