Teaming - Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020.


Omogućavanje sinergija s mjerama iz jedne od horizontalnih aktivnosti programa Obzor 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ - Teaming, koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije.

Cilj je omogućiti uspješnu provedbu H2020 projekata koji su uz financiranje znanstvene izvrsnosti poglavito usmjereni na smanjivanje podjele između istraživanja i inovacija pružanjem potpore jačanju inovacijskih kapaciteta, infrastrukture i opreme znanstvenih organizacija s utvrđenim razvojnim potencijalom.

Kako bi se omogućio sinergijski učinak aktivnosti predviđenih u sklopu specifičnog cilja 1a1 i Obzora 2020., ovom shemom planirano je omogućiti nabavu opreme i manje investicije u IR infrastrukturu za projekte koji su dobili financiranje iz horizontalne mjere „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ programa Obzor 2020.", a koji su u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije.