Twinning i ERA Chairs - Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa Obzor 2020.


Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa Obzor 2020: Twinning i ERA Chairs
Predmet ovog poziva je potpora projektima koji su dobili financiranje iz horizontalnih aktivnosti programa Obzor 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ - Twinning i ERA Chairs kako bi se omogućili sinergijski učinci ulaganjima iz Obzora iz OPKK-a.

Cilj Poziva je omogućavanje sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ - Twinning i ERA Chairs - koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom, tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkoga sektora u RH.

Popis korisnika:

Povezane vijesti: